The Adversary


(Text/Musik: Ulf Lindeberg)
(14.)
Reggae-pop

Kort historik:

Skriven: 28/11-1984.

1:a inspelning gjord på Kävesta Fhsk, Örebro, 1984-12-02.
2:a, hos Mikael Backe. Med Backe på trummor. Spelad i Radio Västernorrland.
3:e, inspelad av The Nightdrivers, ett band som jag då sjöng, spelade keyboards och gitarr med. Inspelad i Studio Gäddhuvud, Hea, Torpshammar.
Den versionen har även spelats i radio...

Ulf Lindeberg


(Lyrics/Music: Ulf Lindeberg)

 

 

Short history:

Written: 28/11-1984.

1:st recording made during, musik-studies at Kävesta Fhsk (music-school), Örebro.
2:nd, at Mikael Backes house. With Backe on drums. Airplayed on Radio Västernorrland.

Ulf Lindeberg