"Bad Luck"


(6.) - Pop/Country -
(Text/Musik: Ulf Lindeberg)

Kort historik:

Skriven: 3/12-1990, som en liten pastisch på legend-gänget Traveling Wilburys.

Första inspelning: På 4-kanals-porta.

Andra inspelning: Gjordes i Sundsvall, 1995, i Viking Media-studio. Inspelningen spelades i radio, flitigt, även i P.3.'s "Demo", -95/-96. En sing-back-mix gjordes, som användes som grund vid inspelningarna i Juli/August, 2000, i "Varg-studion", (Woulf Music) , i Boda, Torpshammar för CD'n. (3:e inspelningen) Där ny sång och elgitarrer lades på. Men den stora skillnaden är att andra halvan av texten skrevs om, och handlar om hur "myndigheterna", genomförde beslutet om att bränna ner bror Dan Lindebergs hus, vid översvämmningarna, sommaren 2000.
Spelar alla instrument.

Utgiven:
Ulf Lindeberg:
CD: "Sings The Beatles/Lennon & More" (Woulf Music WM-CD 001) (2000)

Radio-promo: (2:a inspelningen)
Ulf Lindeberg:
CD-maxi: "??" (June 1995)

2 mix-versioner:

"Bad Luck"

Ulf Lindeberg


(Lyrics/Music: Ulf Lindeberg)

Genre: Pop-Country, written like a parodi on the legendary Traveling Wilburys.

Short history:

Written: 3/12-1990.

First recording: On "4-channal-porta", at the same time.

2:nd recording: in Sundsvall, 1995, Viking Media-studio. Healthy air-play, even before the song was released on record. A sing-back-mix was made -95, and was used on the version on the album, recorded in Juli/August -2000, in "Varg-studion", (Woulf Music), in Boda, Torpshammar. (3:rd recording) With new lyrics at the end and more guitars. But the big difference is the new lyrics, which was re-written as a comment, on the "government", behaviour, around their decition to burn my brothers house down, during the summer of 2000 and its flood.
Play all the instruments.

Released on:
Ulf Lindeberg:
CD: "Sings The Beatles/Lennon & More" (Woulf Music WM-CD 001) (2000)

Other records:

Radio-promo: (2:a recording)
Ulf Lindeberg:
CD-maxi: "??" (June 1995)

2 mix-versions:

"Bad Luck"

Ulf Lindeberg