"Dirty Lady "


(19.) (Text/Musik: Ulf Lindeberg)

Kort historik:

Blues/rock-låt. Skriven: 24/5-1989. Hette från början "Dirty Girl", skriven 6/12-1988.

1:a inspelning, "porta", som vanligt. Ingick i Jack-in-the-box' repertoar. Ett blues/rock-band, där jag spelade bas och sjöng.
Vi spelade även låten i musik-projektet Bount Casey (Jack-in-the-box) & the Blow Jobs (3 blåsare) featuring the Honey Pussys (3 kör-tjejer), som gjorde ett uppträdande 1990. (inspelning finns)

2:a inspelning, i studio "Gäddhuvud", hos Mikael Backe, med Jack-in-the-box. Inspelningen skickad till Radio Västernorrland.
Även framförd live TV4, 199?, med ett hopplock av musikanter, som kompband.

Ulf Lindeberg


(Lyrics/Music: Ulf Lindeberg)

Short history:

Written: 24/5-1989. An early version, was named "Dirty Girl", written 6/12-1988.

1:st recording, "porta"-recorder. Performed by Jack-in-the-box. A blues/rock-band, where I played bass and sang.
We did the song in a music-project called Bount Casey (Jack-in-the-box) & the Blow Jobs (3 horn-player) featuring the Honey Pussys (3 choir-girls), and did one cencert 1990. (recorded)

2:nd studio-recording, in Studio "Gäddhuvud", at Mikael Backes house, with Jack-in-the-box. The recording sent to Radio Västernorrland.
Even performed live at TV4, 199?, with a new gang musicians.

Ulf Lindeberg