"Going Downtown"


(Text/Musik: Ulf Lindeberg) (5.) Pop/(Rock)

Kort historik:

Skriven: 11/3-1996, förändringar 9/11-1999.

Inspelad "Varg-studion" (Woulf Music) , i Boda, Torpshammar Aug. 2000, för CD'n. Spelar där alla instrument. En första version spelades in 1996.

Utgiven:
Ulf Lindeberg:
CD: "Sings The Beatles/Lennon & More" (Woulf Music WM-CD 001) (2000)

Ulf Lindeberg


(Lyrics/Music: Ulf Lindeberg)

Short history:

Written: 11/3-1996, a few changes 9/11-1999.

Recorded in "Varg-studion" ("The Wolf-studio")(Woulf Music), in Boda, Torpshammar Aug. 2000, for the CD-album. Plays all the instruments. First version recorded in 1996.

Released on:
Ulf Lindeberg: CD: "Sings The Beatles/Lennon & More" (Woulf Music WM-CD 001) (2000)

Ulf Lindeberg