"Happy Xmas And A Merry New Year"


(Text/Musik: Ulf Lindeberg) (25.) Pop

Kort historik:

Skriven: 8/11-1993.

Pop-julsång, inspirerad av ett uttryck John Lennon brukade uttala. Inspelad i studio "Gäddhuvud", hos Mikael Backe, den 18/11-1993. Spelar alla instrument. Inspelningen skickad till Radio Västernorrland. Spelad flitigt, vid juletid. Inspelningen har även, på något oförklarligt sätt även blivit spelad på radio i Lettland, inför flera jular.

Ulf Lindeberg


(Lyrics/Music: Ulf Lindeberg)

Short history:

Written: 8/11-1993.

Pop-Christmas-song, inspired by a John Lennon-expression. Recorded in Torpshammar, Hea, "Studio Gäddhuvud", 18/11-2993.
Play all instruments. Had frequently airplay, before christmas-times! Even in Latvia.

Ulf Lindeberg