"If It's Gonna Be Alright"


(Text/Musik: Ulf Lindeberg) (34.)

Kort historik:

Skriven: 2002-01-25. Country/Pop-ballad.

Inspelad "Varg-studion" (Woulf Music) , i Boda City, Torpshammar. Spelar där alla instrument, förutom Mikael Backe som trakterar el-gitarren.


(Original-demo, inspelad i "Varg-studion".)

Inspelad för Radio Västernorrland den 15/-10-2003, mixad den 22:a.
Ulf med band.
WOULF & THE HOWLING DOGS


(Radio-inspelningen.)

Ulf Lindeberg: Sång (solo/kör)/Akustisk gitarr
Patrik Rapp: El-gitarr/Kör
Mikael Backe: Trummor/Elgitarr/Kör
Peter Bergman: Bas

Ulf Lindeberg


(Lyrics/Music: Ulf Lindeberg)

Short history:

Written: 2002-01-25. Country/Pop-song.

Recorded at Woulf Music Studio, in Boda, Torpshammar.
Play all instruments, except el. guitar, by Mikael Backe.

Recorded for Radio Västernorrland, 15/10-2003, mixed: 22/10,

with Ulf and new band.
WOULF & THE HOWLING DOGS

Ulf Lindeberg: Singing (solo/choir)/Acoustic guitar
Patrik Rapp: Electric guitar/choir
Mikael Backe: Drums/Electric guitar/choir
Peter Bergman: Bass/choir

Ulf Lindeberg