"In My Dreams"


(Text/Musik: Ulf Lindeberg) (10.) Vis/pop

Kort historik:

Skriven: 2/9-1986.
Inspelad, "porta". Skickad/utsänd till/på Radio Västernorrland, 1987.

Ulf Lindeberg


(Lyrics/Music: Ulf Lindeberg)

Short history:

Written: 2/9-1986.
Recorded on , "4-channel-porta"-recorder. Sent/transmitted to/on Radio Västernorrland, 1987.

Ulf Lindeberg