"Inte Utan Dig"


(Text/Musik: Ulf Lindeberg) (30.)

Kort historik:

Skriven: Dec. 1996. Har lite spanska influenser.

Inspelad "Varg-studion" (Woulf Music) , i Boda, Torpshammar. Spelar där alla instrument.

Utgiven på denna Radio-PROMO: (1999)

Ulf Lindeberg


(Lyrics/Music: Ulf Lindeberg)

Short history:

Written: Dec. 1996. With spanish influences.

Recorded at Woulf Music Studio, in Boda, Torpshammar.
Play all instruments.

Released on the Radio-Promo above. (1999)

Ulf Lindeberg