"Pain In My Heart"


(Text/Musik: Ulf Lindeberg) (12.)

Kort historik:

Skriven: 9/5-1987.

Inspelad, "porta". Skickad till Radio Västernorrland, 1987.

Ulf Lindeberg


(Lyrics/Music: Ulf Lindeberg)

Short history:

Written: 9/5-1987.
Recorded on , "4-channel-porta"-recorder. Sent/transmitted to/on Radio Västernorrland, 1987.

Ulf Lindeberg