"Ruth"


(Text/Musik: Ulf Lindeberg) (16.)

Kort historik:

Skriven: 7/11-1988.

Inspelning för Radio Västernorrland, i deras studio. . Akustisk version, Sång, ak. gitarr, percussion och munspel. Spelar där alla instrument. "Sarah", fanns det en låt som spelades flitigt, så "Ruth" fick bli motpolen till henne, s.a.s. Även denna spelades flitigt på Radio Västernorrland, eftersom det är enbart där den finns, som med alla andra låtar, inspelade för Radio V.

Ulf Lindeberg


(Lyrics/Music: Ulf Lindeberg)

Short history:

Written: 5/10-1988.

Recorded for Radio Västernorrland, in their studio. . Acoustic version, Singing, ac. guitar, percussion and harmonica.
Play all instruments.
Had frequently airplay!

This was the 1:st radio-recording: 4 songs were recorded: "Utan Dig", "Ur En Dröm" "Ruth" written by U. Lindeberg. And "Sång Till Friheten"

Ulf Lindeberg