"Santa For President"


(Text/Musik: Ulf Lindeberg) (7.)

Kort historik:

Översättning av "Om Tomten Var President"

Skriven: Svensk version påbörjad 1994, version 1: 12/10-1995. Bearbetad och inspelad 4/12-1998. Utgiven som radio-promo, i två versioner. Mer om det under "Om Tomten Var President".

Framförd i 14 sekunder i slutet av CD'n nedan, ihop med "Rain" (Lennon/McCartney), som en liten "svans" på sista låten "Bad Luck". Instrumentalt, visslande.

Inspelad i August, 2000, i "Varg-studion", (Woulf Music) , i Boda, Torpshammar för CD'n.

Utgiven:
Ulf Lindeberg:
CD: "Sings The Beatles/Lennon & More" (Woulf Music WM-CD 001) (2000)

Ulf Lindeberg


(Lyrics/Music: Ulf Lindeberg)

Short history:

Translation of the swedish "Om Tomten Var President".

Written: Swedish version started 1994, version 1: 12/10-1995. Further work and recorded 4/12-1998. Released on a radio-promo, in two versions.

Performance of 14 seconds at the end of the CD-album, together with "Rain" (Lennon/McCartney), as a extra statement on the last song "Bad Luck". Instrumental, whisteling.

Recorded in August, 2000, in "Varg-studion", (Woulf Music), in Boda, Torpshammar for the CD.

Released on:
Ulf Lindeberg:
CD: "Sings The Beatles/Lennon & More" (Woulf Music WM-CD 001) (2000)

Ulf Lindeberg