"Some Crazy Love"


(Text/Musik: Ulf Lindeberg) (31.)

Kort historik:

Skriven: 2001-10-07. Pop/Rock-låt.

Inspelad "Varg-studion" (Woulf Music) , i Boda City, Torpshammar. Spelar där alla instrument, förutom Mikael Backe som trakterar el-gitarren.

Inspelad för Radio Västernorrland den 15/-10-2003, mixad den 22:a.
Ulf med band.

WOULF & THE HOWLING DOGS

Ulf Lindeberg: Sång (solo/kör)/Akustisk gitarr
Patrik Rapp: El-gitarr
Mikael Backe: Trummor/Elgitarr
Peter Bergman: Bas

Ulf Lindeberg


(Lyrics/Music: Ulf Lindeberg)

Short history:

Written: 2001-10-07. Pop/Rock-song.

Recorded at Woulf Music Studio, in Boda, Torpshammar.
Play all instruments, except el. guitar, by Mikael Backe.

Recorded for Radio Västernorrland, 15/10-2003, mixed: 22/10,

with Ulf and new band.
WOULF & THE HOWLING DOGS

Ulf Lindeberg: Singing (solo/choir)/Acoustic guitar
Patrik Rapp: Electric guitar
Mikael Backe: Drums/Electric guitar
Peter Bergman: Bass

Ulf Lindeberg