"Utan Dig"


(Text/Musik: Ulf Lindeberg) (15.)

Kort historik:

Skriven: 5/10-1988.

Inspelning för Radio Västernorrland, i deras studio. . Akustisk version, Sång, ak. gitarr, percussion och munspel.
Spelar där alla instrument.
Spelades flitigt på radion.

1:a radioinspelning: 4 låtar spelades in: "Utan Dig", "Ur En Dröm" "Ruth" av U. Lindeberg. Dessutom "Sång Till Friheten"

Ulf Lindeberg


(Lyrics/Music: Ulf Lindeberg)

Short history:

Written: 5/10-1988.

Recorded for Radio Västernorrland, in their studio. . Acoustic version, Singing, ac. guitar, percussion and harmonica.
Play all instruments.
Had frequently airplay!

This was the 1:st radio-recording: 4 songs were recorded: "Utan Dig", "Ur En Dröm" "Ruth" written by U. Lindeberg. And "Sång Till Friheten"

Ulf Lindeberg