"What You Wanted To Do"


(Text/Musik: Ulf Lindeberg) (33.)

Kort historik:

Skriven: 2003-02-05. Blues/Rock-låt.

Inspelad "Varg-studion" (Woulf Music) , i Boda City, Torpshammar. Spelar där alla instrument, förutom Mikael Backe som trakterar el-gitarren.

Inspelad för Radio Västernorrland den 15/-10-2003, mixad den 22:a.
Ulf med band.

WOULF & THE HOWLING DOGS

Ulf Lindeberg: Sång (solo/kör)/Akustisk gitarr/plus Mosrite el-gitarr-ackord-intro
Patrik Rapp: El-gitarr/Kör
Mikael Backe: Trummor/Elgitarr/Kör
Peter Bergman: Bas/Fotbolls-kör

Ulf Lindeberg


(Lyrics/Music: Ulf Lindeberg)

Short history:

Written: 2003-02-05. Blues/Rock-song.

Recorded at Woulf Music Studio, in Boda, Torpshammar.
Play all instruments, except el. guitar, by Mikael Backe.

Recorded for Radio Västernorrland, 15/10-2003, mixed: 22/10,

with Ulf and new band.
WOULF & THE HOWLING DOGS

Ulf Lindeberg: Singing (solo/choir)/Acoustic guitar/Mosrite el.-guitar-1-chord-intro.
Patrik Rapp: Electric guitar/"Football"-choir
Mikael Backe: Drums/Electric guitar/"Football"-choir
Peter Bergman: Bass/"Football"-choir

Ulf Lindeberg