"When I'm Gone"


(Text/Musik: Ulf Lindeberg) (11.)

Kort historik:

Skriven: 10/11-1986.
Inspelad, "porta". Skickad till Radio Västernorrland, 1987.

Ulf Lindeberg


'(Lyrics/Music: Ulf Lindeberg)

Short history:

Written: 10/11-1986.
Recorded on , "4-channel-porta"-recorder. Sent/transmitted to/on Radio Västernorrland, 1987.

Ulf Lindeberg